Παρέχουμε κινητό συνεργείο  για την άμεση αντικατάσταση ή επισκευή του ελαστικού σε  επιβατηγά, φορτηγά ,λεωφορεία και παντός τύπου χωματουργικά και γεωργικά  μηχανήματα.

Με  2 πλήρως εξοπλισμένες μονάδες μπορούμε να καλύψουμε την περιοχή του Πύργου και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή του νομού Ηλείας.