Τοποθετούμε τον τροχό του αυτοκίνητου σας στα ηλεκτρονικά-ψηφιακά μας μηχανήματα, τσεκάρουμε τις ζάντες σας για τυχών βλάβες, ελέγχουμε τα ελαστικά σας για τυχών φθορές και τέλος ζυγοσταθμίζουμε τον τροχό σας.