Κατά την προσέλευση σας στο κατάστημά μας, ελέγχουμε τη λειτουργία των αναρτήσεων σας καταγράφοντας τυχών βλάβες και προβλήματα. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα και σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές ποιοτικά και οικονομικά λύσεις. Στη συνέχεια αντικαταστούμε τις παλιές σας αναρτήσεις με τις καινούργιες ενώ παράλληλα ελέγχουμε το εμπρόσθιο σύστημα για πιθανά προβλήματα. Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω εργασίες ευθυγραμμίζουμε δωρεάν το όχημά σας.